Tongariro Crossing

description_ton.jpg (115492 Byte)

way_ton_xing.jpg (206197 Byte)

Mt Ngauruhoe.jpg (131408 Byte)

view_down_start_ton.jpg (167451 Byte)

view_down_middle_ton.jpg (187875 Byte)

view_down_middle_a_ton.jpg (154626 Byte)

view_up_middle_a_ton.jpg (200903 Byte)

plateau_ton.jpg (154071 Byte)

crater_ton.jpg (174109 Byte)

lakes_downhill.jpg (197905 Byte)

lakes_ton.jpg (170625 Byte)

description_ton.jpg (115492 Byte)

abroad